Dotacja na założenie działalności, czyli Twoje najważniejsze papiery, które nie są odbitkami.

czwartek, 19 marca 2012 14:43
autor: Artur Ragan przy współpracy z fotografem Bogusławem Makarem
zajawka_dotacje na rozpoczcie

Jak zacząć swoją zawodową przygodę z fotografią? Środki z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy są dużym ułatwieniem i szansą dla osób, które chcą znaleźć zatrudnienie lub zmienić styl pracy i rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Warto z nich skorzystać, bo takie udogodnienia mogą się kiedyś skończyć. Już niedługo dotacje europejskie mają stać się preferencyjnymi pożyczkami, być może na podobnej zasadzie zmieni się pomoc w ramach Funduszu Pracy.

Dobry pomysł na własną działalność poparty doświadczeniem jest wart podjęcia próby. Skoro można jeszcze uzyskać na ten cel prawie 20 tysięcy złotych (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia), to czemu nie spróbować? Oczywiście, to odpowiedzialna decyzja, zwłaszcza że umowa z urzędem pracy będzie obwarowana kilkoma warunkami. Po otrzymaniu dotacji nie będziemy mogli zrezygnować z prowadzenia działalności przed upływem 12 miesięcy, w przeciwnym przypadku, będziemy musieli zwrócić otrzymaną dotację. Kolejnym warunkiem jest niepodejmowanie pracy na zasadzie umowy o pracę (przez rok) oraz to, że w momencie ubiegania się o dotację musimy mieć status bezrobotnego. Jeśli te warunki nas nie odstraszają, to czas na podjęcie niezbędnych działań.

Najpierw najlepiej odwiedzić urząd pracy i zapytać, czy w danym roku są jeszcze środki na dotacje i czy w danym momencie można składać wniosek o jej przyznanie. W różnych regionach Polski odpowiedzi na te pytania będą różne.

Stosowne druki do wypełnienia znajdują się na internetowych stronach powiatowych urzędów pracy. Warto wiedzieć, że formularze są różne w różnych powiatach. Jedną z najważniejszych rubryk, którą należy wcześniej sobie dobrze przemyśleć to szczegółowy opis proponowanego przedsięwzięcia (cele, motywy podjęcia pracy na własny rachunek, oferowane produkty i usługi, kierunek rozwoju firmy, plany zatrudnienia – ile osób, od kiedy i na jakie stanowiska).

Przed wypełnieniem rubryki z symbolami podklas rodzaju działalności należy zaznajomić się z ich wykazem oraz opisami poszczególnych symboli (Polską Klasyfikację Działalności można znaleźć na stronie GUS-u pod linkiem KLASYFIKACJE). W przypadku działalności fotograficznej najważniejszym symbolem będzie 74.20.Z czyli Działalność fotograficzna. Warto jednak poszukać jeszcze innych symboli, które będą odpowiadały planowanemu rodzajowi działalności, zdecydowanie pomagają w tym opisy – ich przeglądanie ułatwia wyszukiwarka klasyfikacji dostępna na stronie GUS-u.

We wniosku wskazujemy potencjalnych klientów (zaleca się załączenie do wniosku kilku listów intencyjnych firm, które deklarują przyszłą współpracę), określamy swoje atuty, szanse rozwoju, zagrożenia, analizujemy rynek oraz wiele innych kwestii. Ilość zagadnień poruszonych we wniosku może przerażać, ale są to tematy, które rzeczywiście należy przemyśleć przed rozpoczęciem działalności, zatem dla poważnie myślących o swojej firmie nie powinno stanowić to problemu.

Wniosek zawiera tabelki planu finansowego projektowanej działalności gospodarczej – trzeba tutaj określić wydatki stanowiące wkład własny oraz listę planowanych zakupów ze środków z dotacji wraz z uzasadnieniem wyboru.

Dobra wycena produktów jest bardzo ważna – nie należy wskazywać cen promocyjnych lub najkorzystniejszych w danym momencie, ponieważ tanie okazje mogą się skończyć do czasu, gdy otrzymamy odpowiedź od urzędu pracy i planowana lista zakupów może się wtedy okazać zbyt optymistyczna. Najlepiej wybrać ceny umiarkowane – najbardziej realne w paromiesięcznej perspektywie (czasem mimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku, trzeba trochę poczekać na przyznane środki). Ważne jest, aby wybierać rzeczy rzeczywiście niezbędne do prowadzenia planowanej działalności, a zwłaszcza te drogie, na które niełatwo uzbierać środki; takie, których ceny zakupu są trudniejsze do zbicia – drobniejsze zakupy można poczynić z czasem, kiedy już zaczniemy działalność.

Tabela wymagająca szczególnego przemyślenia to tabela z przewidywanymi efektami ekonomicznymi prowadzenia działalności gospodarczej – analiza finansowa przychodów i kosztów działalności. Pamiętajmy, że tabela ta musi przekonać komisję, że na planowanej działalności będziemy zarabiać, a nie dopłacać do niej. Przy wypełnianiu jej może okazać się pomocna konsultacja z zaprzyjaźnioną księgową. Do wniosku załączamy kopie świadectw pracy, umów o pracę, dyplomów ukończenia szkół, kursów, licencje, portfolio itp. – wszystko, co świadczy o naszym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i dotychczasowych zajęciach oraz dorobku.

Po wypełnieniu wniosku i zaniesieniu go do urzędu pracy, możemy nareszcie chwilkę odpocząć. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu naszego wniosku. W tym czasie możemy zostać wezwani w celu uzupełnienia dokumentów lub może nam zostać wyznaczony termin obowiązkowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności. Pamiętajmy, ze wszelkie terminy wyznaczone przez powiatowy urząd pracy są obowiązkowe – absolutnie nie należy ich bagatelizować.

Po przyznaniu dotacji podpisujemy umowę z powiatowym urzędem pracy w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązującą nas między innymi do rozpoczęcia działalności w wyznaczonym terminie, udokumentowania tego faktu zaświadczeniami z urzędu miasta lub gminy, urzędu skarbowego i urzędu statystycznego, dokonania zaplanowanych zakupów w ciągu miesiąca od założenia działalności oraz rozliczenia tychże do dwóch miesięcy po rozpoczęciu działalności. Oprócz wnioskodawcy obecne muszą być również dwie osoby, które podpiszą poręczenia.

Później pozostają nam miłe wizyty w urzędzie miasta lub gminy, wypełnienie wniosku EDG-1, wizyta w urzędzie skarbowym – decydujemy, czy chcemy zostać vatowcem i wybieramy tryb opłacania podatku dochodowego (należy zrobić to najpóźniej w przeddzień deklarowanego we wniosku EDG-1 terminu rozpoczęcia działalności), oraz wizyta w oddziale ZUS-u (do siedmiu dni po rozpoczęciu działalności) w celu zgłoszenia płatnika składek. Reszta idzie jak z płatka – zakładamy konto firmowe, znajdujemy biuro rachunkowe itp. Pozostaje jeszcze kwestia zakupów – w przypadku gdyby niektóre towary niespodziewanie zdrożały lub odwrotnie – trafiliśmy na promocję i zaoszczędziliśmy nieco pieniędzy przyznanych w dotacji, należy zgłosić wniosek do urzędu pracy o modyfikacji listy zakupów – urząd pracy udziela odpowiedzi w ciągu kilku dni, dlatego warto zająć się tym odpowiednio wcześniej. Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi możemy kupić dodatkowy sprzęt w ramach zaoszczędzonej kwoty lub skrócić listę zakupów w przypadku, gdy zabrakło nam środków na zaplanowane zakupy. Istnieje również możliwość dopłacenia kwoty z własnych środków w przypadku, gdy spotkała nas przykra niespodzianka w postaci wyższych niż przewidywane cen. Po dokonaniu zakupów pozostaje nam już tylko życzyć sobie pomyślności w interesach!