Prawa autorskie w pracy fotografa, czyli jak nie dać się okradać.

czwartek, 19 marca 2012 14:55
autor: Artur Ragan przy współpracy z fotografem Bogusławem Makarem
zajawka_prawa autorskie w pracy fotografa

Prawa autorskie chronią dorobek każdego twórcy. Pomagają zabezpieczać jego byt, służą zagwarantowaniu uczciwego wynagrodzenia i budowaniu ciągłości dorobku autorskiego będącego efektem długoletniej pracy twórczej i nauki, ochronie nienaruszalności treści i formy dzieła, sposobu jego wykorzystywania.

 

Autorskie prawa osobiste są nieograniczone w czasie i nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu – dzięki nim możemy być pewni, że wykonane przez nas zdjęcia będą zawsze podpisane imieniem i nazwiskiem oraz wykorzystane w sposób, który sami przewidzieliśmy.

Autorskie prawa majątkowe umożliwiają nam czerpanie korzyści majątkowych ze sprzedaży swoich dzieł i rozporządzanie nimi. Prawa autorskie majątkowe można przenieść na inną osobę za pomocą umowy lub zezwolić na korzystanie z utworu w formie licencji.

Należy jednak pamiętać, że umowy te to zupełnie coś innego niż umowa o wykonanie zdjęć. Zwykła umowa o wykonanie zdjęć nie przenosi bowiem praw autorskich. Aby było to jasne dla obu stron umowy, warto w jej treści umieścić punkt, który wyraźnie zaznaczy fakt, że wszelkie prawa autorskie w tym autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego będącego przedmiotem umowy nabywa autor fotografii. Oprócz tego nie należy zapomnieć o dokładnym wymienieniu w umowie przedmiotu i sposobu dostarczenia usługi, jak również terminu jej wykonania, oddania efektów pracy i wysokości wynagrodzenia za usługę. W ten sposób nikt nie będzie miał wątpliwości za co zostały wypłacone pieniądze i do czego mogą służyć fotografie wykonane w ramach usługi.

Młoda para nie będzie mogła wykorzystać zdjęć do celów reklamowych lub innych celów zarobkowych, ponieważ nie tego dotyczyła umowa – prawa czerpania korzyści majątkowych z fotografii pozostają do dyspozycji fotografa. Młoda para będzie miała jednak prawo odmowy wykorzystania ich wizerunku w przypadku, gdy fotograf chciałby opublikować zdjęcia pary młodej.

Jak widać prawo autorskie oraz prawo ochrony wizerunku chroni obie strony transakcji. Warto o tym pamiętać.